Actualització:
Video de l'entrevista disponible a BTV:
http://www.btv.cat/alacarta/jo-que-se/17509/