explicarem, a través dels nostres usuaris, les diferents tasques que fan a nivell associatiu, tant al barri com fora d'ell.