Gestió econòmica

• Com gestionem l'economia de la comunitat? Economia individualista / economia nuclis familiars/ Economia compartida total / economia compartida parts iguals / parts voluntàries.
• Vicis i capritxos. ? de quines formes generem ingressos? Negocis col•lectius-cooperatives/turisme-tallers/treballs assalariats externs.
• Cap a on va la nostra economia? Guanyar més diners / gastar menys diners / necessitar menys diners / intercanviar més productes i serveis.

http://liberaciontierra.blogspot.com/


DIES 16, 17 Y 18 JULIOL de 2010