Carregant...
 
[Mostra/Amaga Menús de la dreta]

Acta de la III Trobada d'InterXarxes

17 d'Abril 2010, 11h, Locals de la Xarxa Comunitària de Sant Antoni, Barcelona
Persones i Entitats presents en aquesta reunió:

3 persones de la XIC de Nou Barris, 1 de Xaingra-XIC de Gràcia, 2 de Xarxa d'Intercanvis de la Marina, 3 de Trocantoni, 1 de XIC de Vilanova i la Geltrú, 2 de l'Ecoxarxa BCN, 2 de l'AFAP-XIC St. Feliu de Llobregat, 1 persona d'Esparraguera.


Image Image Image

Iniciem la reunió amb la lectura de les respostes al Qüestionari sobre com volem que sigui l'espai de coordinació entre xarxes d'intercanvis

1. Comentaris durant la lectura del buidat del qüestionari

Apareixen qüestions sobre el manteniment i estabilitat de la pàgina Intercanvis.net que actualment està hostatjada a Moviments.net, servidor web que passa un moment d'irregularitats en el servei degut a problemes de manteniment tècnic des de fa cosa d'un any; així, l' accés a la web resulta actualment irregular i dificultós. Es parla del tipus de programari més adecuat a llarg plaç i es recomana l'ús del programari lliure.

Es comenten els actuals usos del sistema CES per fer servir la moneda social, pujar-hi ofertes i demandes i per comprar productes bàsics de l'alimentació. Es fa menció el concepte de banc del temps.

Es comenta que aquest mes comença a funcionar també amb moneda social la primera central de compres de la Cooperativa Integral Catalana, tipus de cooperativa mixta de serveis professionals i usuàries -consum responsable- al Infoespai de Gràcia, Pça. del Sol 19-20 Barcelona i amb magatzem a Lukum Taka, c/Consell de Cent 550 Barcelona."

A arrel dels comentaris que van sortir en el qüestionari, la Helen de Vilanova s'ofereix a mirar la possibilitat de crear un butlletí d'InterXarxes per informar de forma conjunta de les activitats i així unificar les informacions fins ara separades. El Xavi, de la Marina i d'intercanvis.net, s'ofereix a habilitar un espai a la web d'intercanvis.net per que la gent pugui publicar notícies sobre les seves xarxes d'intercanvi locals, i/o notícies que puguin tenir interès a la gent de les altres xarxes, de forma que sigui més fàcil a la Helen de tenir material base a partir del qual escollir noticies que posar en el butlletí. El Xavi informa també de que ja hi ha a la web un butlletí bàsic amb més de 500 persones d'entre les persones usuaris registrats, als que ja s'havia informat d'aquesta 3a trobada.

També es parla de la dificultat d'alguns xarxaires per accedir i conèixer l'ús de les webs i plataformes d'intercanvi existents. En aquest sentit es proposa la realització d'un taller sobre l'ús de les eines web existents de suport a les xarxes d'intercanvi. El Xavi (de Pedro), creador de la web Intercanvis.net, comenta que la pàgina fou creada originalment per a la Xarxa d'intercanvi de Gràcia (XAINGRA, i XIC-Gràcia), tot i que la gent la Gràcia no la va fer servir massa com a seva. I de seguida es va enfocar intercanvis.net com a web de suport a les xarxes d'intercanvis que no tenien web pròpia, i com a node central per a la coordinació entre xarxes, allotjar un directori de xarxes, un sistema d'ofertes i demandes global, un sistema de moneda comunitària, etc. Comenta que ell va oferir tallers presencials per tal de facilitar-hi l'accés però no hi va haver massa assistència. Des de llavors, va fer un tutorial per que la gent pogués aprendre com a mínim el funcionament bàsic de la web quan vulgues, i mentre no hi havia més gent interessada interès en tallers presencials.

Es parla de la possibilitat de pagament dels serveis de manteniment de la pagina web amb moneda social. L'Enric recorda que aquesta es la proposta de la Cooperativa Integral per al manteniment de Moviments.net, i es comenta que pot ser molt interessant emprar la cooperativa integral quan deixi de ser un projecte teòric i sigui una realitat amb la garantia de com a mínim d'un any de funcionament sense problemes econòmics (i per tant, a molts altres nivells). Això és comenta per que molta de la gent que vol tirar endavant la cooperativa integral surt de la cooperativa Altercoms, de l'Infoespai de Gràcia, que és qui en teoria vetlla pel manteniment del servidor web moviments.net, i amb els anys no ha pogut garantir un correcte funcionament del servidor web.

El Xavier Sánchez d'AFAP contextualitza el projecte original de les XIC que van aparèixer com a radars de demandes a nivell local. Principalment en l'àmbit de l'alfabetització d'adults i en aquest sentit són un projecte cultural presencial que ha de fomentar la relació interpersonal i el tracte directe. Se li demana al Xavier d'AFAP que envii el document històric sobre els orígens de les coordinacions entre xarxes d'intercanvis de coneixements i ell accepta a enviar-ho als que els interessi. Es comenta que té molt d'interès aprendre de la història per evitar cometre els mateixos errors que es poguessin cometre en el passat que fessin que la comunicació i coordinació entre xarxes no durés més anys i passes a les noves generacions de cada localitat, etc.

2. Comentaris post-qüestionari

En acabar de llegir les aportacions dels xarxaires mitjançant el qüestionari, es proposa la selecció de tres punts a desenvolupar durant la reunió, mitjançant la puntuació dels assistents. Els temes que apareixen són:

1er -La web d'Intercanvis.net, continguts, modalitats i manteniment.
2on -Recursos i/o serveis comuns d'InterXarxes.
3er -Activitats presencials i de sensibilització.
4art -Definició d'objectius i prioritats d'InterXarxes.

2.1. 1er punt- La web

Parlem de les diferents formes de relació que apareixen amb l'ús de les webs i la necessitat d'establir una interfase entre la informació existent a la web i l'entorn físic, mitjançant cartells o altres campanyes de tipus oral-presencial. Es parla de les persones sense accés a Internet. Recordem que les XIC no han d'oblidar la importància de la comunicació presencial directa i el foment del intercanvi de coneixements i serveis en persona, en aquest sentit la XIC de Nou Barris fa referència a la actual carència de persones voluntàries i disposades a assumir tasques com les classes d'alfabetització.

Es parla de fomentar l'ús de moneda social per a recompensar aquestes tasques i fomentar així aquesta via d'intercanvi per a la construcció de InterXarxes.

Es parla de CES, plataforma d'intercanvi creada a Sudàfrica i de que no està feta amb llenguatges de programació lliures i que el codi font de l'aplicació tampoc no és lliure (no es pot descarregar el programa per instral·lar-lo i muntar un CES local a un altre lloc qui vulgui). Per això, hi ha gent que veu bé que s'empri el CES ara que sembla que no hi ha res més igual de madur i amb prestacions similars que estigui ja en funcionament a molts llocs, com té el CES, però que seria interessant apuntar cap a solucions similars però de programari lliure, atès que són molt més sostenibles a mig i llarg termini. En aquest sentit, el Xavi, de la Marina, informa que aprofitant una subvenció que es va demanar amb la gent de la xarxa de Sant Antoni, s'estan fent proves amb un programari lliure anomenat CCLite (http://code.google.com/p/cclite/), que va crear gent d'Anglaterra i que fan servir alguna gent de "Ciutats en Transició" cap a una economia no basada en el petroli, etc. Aquest sistema permetria se emprat des d'altres eines de programari lliure com Tiki (el que hi ha darrera d'intercanvis.net, xarxantoni, la xarxa de la marina, ...), Drupal (el que hi ha darrera de Crisi, la xarxa d'intercanvi de Mataró, ...), o altres. Hi ha qui comenta que la coexistència de CES i Intercanvis.net ofereix prou ofertes informàtiques de suport de les Xarxes, malgrat hi ha xarxes d'intercanvi que volen tenir la seva web pròpia, etc.

Donada la situació d'irregularitat de Moviments.net, es planteja canviar de servidor web de forma experimental. Això permetria a el seu accés sense problemes en l'accés com els dels darrers mesos.

Aprovem el pagament d'un import mínim per a les despeses derivades del manteniment de la web al servidor que sigui (fos l'actual moviments.net, que no va sobrat de diners, malgrat no se'ns cobrava per l'allotjament de la web; o un altre). El Xavi de Pedro, qui administra la web actualment, proposa provar durant un any els serveis d'allotjament d'una altra entitat anomenada dimensis.com, que a més, té l'atractiu de que accepten moneda social a més d'euros per al pagament dels serveis de hosting. El cost de manteniment anual de la web es preveuen en uns 120 euros, raó per la qual, si les xarxes d'intercanvi posen 20 ecos/ecosenys o euros a l'any, ja podrem pagar els serveis de l'allotjament de la web, i assegurar-nos de que la web es troba més estable que els darrers mesos a moviments.net. Xavier Latorre serà el tresorer per aquest fi i la aportació de cada XIC serà de 20 ecos/ecoseny o euros.

També queda clara la necessitat d'oferir un taller genèric d'ús d'eines informàtiques de suport a les xarxes d'intercanvi. Se li demana explícitament al Xavi de Pedro de fer-lo, i ell accepta. Es recorda que l'interessant és que després d'aquest taller, cadascú sigui capaç de transmetre a l'altre gent de la seva xarxa (cadascú la seva) com fer les tasques bàsiques en la web global aquesta d'intercanvis.net. I per més endavant es podria fer quelcom amb el sistema CES o similar.

2.2. 2on punt : Recursos comuns d'InterXarxes.


Es consolida la proposta de confecció d'un butlletí informatiu global via web sobre les activitats de les diferents xarxes. La Helen de XIC Vilanova s'ofereix per impulsar aquesta tasca.

Es comenta la necessitat de dipositar certes quantitats de diners intercanviables dins el marc legal donat que XIC es usuària de serveis que existeixen dins l'entorn del serveis públics i socials.

Xavier Sànchez comenta que no cal desestimar la possibilitat de demanar subvencions a entitats públiques com la Generalitat de Catalunya per fomentar dinàmiques d'ajuda mútua. Cal conèixer l'estructura i el coneixement del sistema social tot i que es proposi reformar-lo.

Xavier parla també del compromís i la responsabilitat dels membres que hauria de formalitzar-se en algun tipus d'acord o contracte que pot ser donar-se la mà o anar a casa del notari, en base a acomplir uns requisits com apuntar-se a InterXarxes per ser usuari dels serveis que oferim. Es proposa buscar una definició del tipus de contracte al que ens referim a partir del que ja tenim posat a la pàgina d'Intercanvis.net: InterXarxes.

Comentem la necessitat de formalitzar l'estructura d'InterXarxes per a l'ús de recursos comuns. El Butlletí seria l'eina d'informació, difusió i relació de les diferents xarxes. Ara ens cal trobar una definició per al projecte InterXarxes. Per això cal redactar un document.

L'Enric Durán comenta que la Cooperativa Integral Catalana està en condicions d'oferir diversos serveis com ser transport en l'autocar de la cooperativa i d´altres que s'estan engegant. Es comenta que la estructura d'aquesta cooperativa es confecciona en base a les necessitats dels seus membres.
Es poden incloure en el context de recursos comuns en el cas que InterXarxes decideixi formar-ne part. Per tant cal informar-se més i millor sobre aquest nou projecte d'ajuda mútua.

2.3. 3r i 4t punts

El 3er i 4art punt estan presents en les qüestions que han aparegut.

2.4. A mode de conclusions de la trobada

Les tasques que han quedat establertes i pendents són:

  • Una quota anual de 20 euros per cada xarxa que recollirà Xavier Latorre com a tresorer.
  • La realització d'un taller sobre usos de recursos informàtics que el Xavi de Pedro proposa de realitzar a la Marina on existeix una mínima infraestructura (4 ordinadors de sobre taula, xarxa wifi i espai). Les dates aproximades serien cap a finals del mes de Maig 2010.
  • La confecció d'un Butlletí Informatiu, on la Helen de Vilanova pot fer de realitzadora amb la col.laboració de les altres XIC. El Xavi de Pedro afegirà un espai a la web d'intercanvis.net per a que la gent pugui afegir notícies, i a més, es faciliti així la feina a la Helen.
  • Organització de la següent reunió física d'InterXarxes, que proposem que sigui organitzat per AFAP-XICa Sant Feliu de Llobregat a finals de Juny de 2010.


Gerard Fisa Biscarri, amb aportacions d'altres, en nom de tots els presents a la trobada.
http://intercanvis.net/InterXarxes


Cerca a Google [intercanvia] [Alternar verticalment]

 
intercanvis.net
WWW

Col·labora! [intercanvia] [Alternar verticalment]

Vàries formes:
1. Via Moneda Social
2. Via Transferència a CC
3. Via Paypal
4. Ajudant en la web

Canvia l'Idioma [intercanvia] [Alternar verticalment]