Carregant...
 
[Mostra/Amaga Menús de la dreta]

ACTA REUNIÓ INTERXARXES DS 2 D'OCTUBRE 2010

Dia: dissabte 2 d'octubre de l'any 2010

Lloc: Vilanova i la Geltrú

Horari: de 11 a 14.00 h

Assistents/es: Claudia (de Xaingra), Helen (de Vilanova i la Geltrú), Xavi de Pedro (Marina), Gerard (Sant Feliu), i Xavi Latorre (Trocantoni)

Assumptes tractats i decisions preses:

 1. Proposta d'editar el Butlletí Interxarxes

Partint de les reflexions de la reunió passada d'Interxarxes a Sant Feliu sobre la proposta d'editar un Butlletí informatiu d'Interxarxes, en aquesta reunió es va avançar per fer possible que a 31 d'octubre ja llancem el primer Butlletí Interxarxes on line. Per això, es van valorar els següents aspectes:

 • Es farà un disseny d'una plantilla de Butlletí genèric, i una d'altre específic, per aquelles Xarxes d'Intercanvi que vulguin disposar d'aquesta eina informativa, adaptant-la a les seves especificitats.

 • Vam acordar la següent estructura que tindrà el primer Butlletí Interxarxes on line:

a). Nom: Butlletí Interxarxes. Espai de coordinació de les Xarxes d'Intercanvi.

b). Presentació d'Interxarxes. Partirem del text que ja disposem a la web intercanvis.net

c). Darreres Publicacions. En aquesta secció posarem notícies i articles de reflexió vinculats a les Xarxes d'Intercanvi. Ja van haver algunes propostes. Una entrevista (Helen i Gerard). Un article sobre la renda bàsica País Basc (Xavi de Pedro). Un article sobre les propostes pedagògiques de les Universitats Lliures (Gerard). Un article sobre la proposta pedagògica de la Universitat Lliure dinamitzada des de la Rimaia (Xavi Latorre). Un article de reflexió sobre els riscs de la institucionalització dels Mercats d'Intercanvi (Claudia). Una visió històrica dels inicis de les XIC a Catalunya (Xavi, de Sant Feliu). Data màxima per editar els articles: diumenge 24 d'octubre. 

d). Propers esdeveniments. S'agafarà l'Agenda de les Xarxes d'Intercanvi que compartim a intercanvis.net

e). Darrers ítems vigents per intercanviar (Ofertes i demandes). Es faria una captura de les ofertes i demandes d'Intercanvis.net. Es posaria 10 ofertes i 10 demandes últimes, o un filtre de les ofertes i demandes de l'últim mes.

f). Una secció d'enllaços d'interès vinculats a les Xarxes d'Intercanvis.

g). Vídeos vinculats a les Xarxes d'Intercanvis.

 • Les publicacions les podrem editar d'una manera senzilla, havent un Títol, Capçalera i Cos.

 • El primer Butlletí Interxarxes on line previst que surti el 31 d'octubre de l'any 2010.

  Plantilla de butlletí segons l'acordat: Plantilla Butlleti ta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />


 1. Varis

 • Es va valorar que estaria bé que a la pàgina central d'Intercanvis.net es posés una pestanya a l'encapçalament d'InterXarxes, per visibilitzar més aquest espai de coordinació de les diferents Xarxes d'Intercanvi de Catalunya.

 • Va haver tota una reflexió sobre la importància d'aprofundir en una reunió d'Interxarxes sobre les diferents experiències i models d'intercanvis de coneixements. Analitzar diferents propostes educatives / pedagògiques com poden ser l'experiència de les Universitats lliures, entre d'altres. Atreure altres sectors que convergeixen a l'àmbit de l'intercanvi de coneixements. Per això es va proposar que en la propera reunió d'Interxarxes es tractés com un tema monogràfic l'intercanvi d'experiències / problemàtiques vinculades als Intercanvis de coneixements. Es va proposar fer una reunió per preparar la propera reunió d'Interxarxes el divendres 12 de novembre a les 18 h a Xarx@ntoni (trocantoni). Es va veure que era molt important implicar en la preparació d'aquesta reunió a la gent de Nou Barris, Sant Feliu, i la XIC Castelldefels, entre d'altres. A més, es proposarà que la propera reunió es faci a la XIC de Castelldefels, el dissabte 11 de desembre. Claudia, de Xaingra, s'encarrega de contactar personalment amb la gent de la XIC de Castelldefels, i Xavi Latorre de la gent de la XIC Nou Barris.

 • Una altre reflexió que ens agradaria aprofundir és sobre els possibles perills d'una institucionalització de les Xarxes d'Intercanvi, i disposar d'una memòria històrica. Es va valorar que estaria molt bé, si és possible, que el Xavi, de Sant Feliu, pogués fer un escrit sobre els inicis de les XIC a Catalunya, i la seva institucionalització en alguns casos a través de les Escoles d'Adults.

 

PROPERA AGENDA INTERXARXES:

 • Data màxima per editar els articles: diumenge 24 d'octubre.

 • El primer Butlletí Interxarxes on line previst que surti el 31 d'octubre de l'any 2010.

 • Fer una reunió per preparar la propera reunió d'Interxarxes el divendres 12 de novembre a les 18 h a Xarx@ntoni (trocantoni).

 • La propera reunió d'Interxarxes es proposa que es faci a la XIC de Castelldefels, el dissabte 11 de desembre, de 11 a 14 h .

 

Barcelona, diumenge 3 d'octubre de l'any 2010


Cerca a Google [intercanvia] [Alternar verticalment]

 
intercanvis.net
WWW

Col·labora! [intercanvia] [Alternar verticalment]

Vàries formes:
1. Via Moneda Social
2. Via Transferència a CC
3. Via Paypal
4. Ajudant en la web

Canvia l'Idioma [intercanvia] [Alternar verticalment]