Carregant...
 
[Mostra/Amaga Menús de la dreta]

 

ASSEMBLEA DE XARXES D’INTERCANVI, INTERXARXES.

26 de novembre de 2011, Dia sense compres. Pça Catalunya

 

 

 

ORDRE DEL DIA

 

 1. Presentació de les Xarxes assistents i assistents particulars, així com d’Interxarxes.

 2. Novetats?

  1. Sembla que hi ha novetats, tant en les millores i ús de la web http://intercanvis.net , com en la dinamització de noves Xarxes d'Intercanvis, el paper d'algunes Assemblees de barri, com la de Poble-sec, que ha integrat Trocasec com a Comissió Trocasec de l'Assemblea de barri de Poble-sec

  2. Noves Xarxes d'intercanvi?: on, des de quan, necessitats d'aquestes, oferiments ;-)
   Indicar que estaria bé que les noves xarxes es fessin una pàgina al directori de xarxes, si no la tenen encara, i que la mantinguin actualitzada:

   1. http://intercanvis.net/Xarxes

   2. Repartir targes entre la gent amb la URL:
    2011_targes_xarxes_intercanvis_net.pdf
    etiquetes_inet_Xarxes_2011.glabels

 3. Establir algunes prioritats que ens agradaria que aquest espai de coordinació InterXarxes treballés.

 4. Economia: estat de la qüestió, i propostes:

  1. revisar quantitat que vam acordar de posar cada xarxa en euros o ecos. Ha estat suficient fins ara?

  2. per a un futur, sembla que ens caldrà ampliar les prestacions de l'allotjament de la web. El Xavi (dp) proposa d'afegir algun botó a la web per acceptar donatius... (potser algú que no ve a les reunions de coordinació vol col·laborar amb les despeses associades al funcionament d'intercanvis.net?)

 5. Altres

  1. Comentar com han anat les reunions amb la gent d'ESADE que vol fer una publicació sobre casos d'innovació social, entre els quals incloure el cas de les xarxes d'intercanvi de Catalunya.

 

 

 

 1. PRESENTACIONS

 

Les xarxes representades van ser les següents:

 

- TROCASEC, Poble sec (Clàudia i Xavi Latorre). Expliquen que s’han constituït com a Comissió de l’Assemblea del barri i això ha donat dinamisme i un fort impuls. Fan mercats, intercanvis virtuals a través d’intercanvis.net i ara estan iniciant una Xarxa d’intercanvi de Coneixements (XIC), tenen un formulari online.

 

- XIC 9 BARRIS. Rafa. La Xarxa més veterana, amb 18 anys de trajecte. Tenen un munt de grups de la XIC, fan les jornades de salut integral i participen en moltes altres activitats.

 

- XAINGRA, Gràcia. Laia, Eva, Oriol i Clàudia. Té 9 anys d’història. Fa 4 mercats a l’any, llista de correu per fer intercanvis virtuals i tornem a reprendre la XIC.

 

- OLIVELLA. Anabel. Tot just estan començant.

 

- XARXA ECO DE TARRAGONA. Ramona.

 

- ECOXARXA DE BARCELONA i COOPERATIVA INTEGRAL. Mariona. Intercanvi amb moneda social.

 

- BANC DEL TEMPS DE GRÀCIA, Sergi. Intercanvi de serveis, dinamitzen els intercanvis a partir de trobades presencials.

 

- LA MARINA. Xavi De Pedro. També creador d’intercanvis.net. A La Marina fan mercats des de fa 3 anys.

 

- XARXA D’INTERCANVI DE SANTS. Gemma. Fan mercats i volen iniciar una XIC.

 

- XIC COLLBLANC.TORRASSA. Carla, Josep. Fan mercats dos cops l’any, i moltes activitats de la XIC.

 

- TROCANTONI, St Antoni, Xavi Latorre. Fan mercats i la XIC és un repte com a espai estable, s’han fet activitats més puntuals.

 

- XIC CASTELLDEFELS. Reyes. 450 persones actives.

 

- Carla (de la XIC Collblanc) comenta que a l’Assemblea del Raval volen fer un mercat d’intercanvi.

 

- Rafa comenta que existeix la XIC de Can Basté (Virrei Amat)

 

- Rodrigo explica que fa intercanvis lingüístics alemany-castellà. http://www.intercambiando.de

 1. NOVETATS

 

S’explica que a la pàgina d’intercanvis.net hi ha un inventari col.lectiu d’informació sobre les xarxes d’intercanvi, mercats... que podem construir entre totes.

 

 

 1. PRIORITATS

 

Passem al punt de prioritats, a partir del qual bàsicament compartim informació, coneixement, inquietuds, necessitats i propostes, i toquem altre temes plantejats a l’ordre del dia. Allà va!

 

- Es proposa fer una web específica sobre intercanvis lingüístics (Rodrigo).

 

- També es proposa poder informatitzar, sistematitzar la informació sobre ofertes i demandes que coneixem. Es retorna que intercanvis.net permet aquesta funció, que s’han fet millores, es pot discriminar per barris... ja tenim l’eina. S’hauria de formar un equip entre les diferents xarxes per dinamitzar la web i poder aprofitar-la millor.

 

- Josep de Collblanc explica el funcionament d’”arbre” per promoure les XIC: una persona ensenya a 5 persones, una d’aquestes 5 ensenya a 5 més....

 

- Els mercats d’objectes estan consolidats, hem establert una metodologia espontània en què les xarxes demanen ajuda a les més antigues per començar a funcionar, les més properes.. i funciona prou bé. Ara el repte està en impulsar i consolidar les XICs, pel que es proposa fer una jornada autoformativa sobre Xics. Es valora el potencial dels grups de coneixement per sobre dels intercanvis individuals, pel que fa a l’empoderament comunitari.

 

- Des del Banc del Temps expliquen que la clau està en transmetre bé la filosofia del projecte. En cas que una persona generi “deute” pot retornar-ho amb serveis a l’organització.

 

- Des de 9 Barris comenten que el què més funciona són els cursos d’informàtica (10 grups!!), castellà i català, altres llengües, ball.. Tenen 450 membres i 420 baixes, hi ha molts canvis, trasllats... pel que han canviat la forma d’apuntar-se: es fa la fitxa quan assisteixen a dos sessions, abans no. La gent té l’opció de donar un taller, donar serveis a la xarxa i al barri o fer el Te de la setmana, espai de trobada. S’ha hagut de treballar per poder activar a les persones sense compromís.

 

- Es pregunta si les XICs estan coordinades de manera que una persona pugui rebre un taller en una altre barri si n’ha donat un en el seu. De moment no està contemplat, ni hi ha un registre que ho permeti, tot és parlar.ho!

 

- Es planteja que el Banc del Temps la compatibilitat en hores d’alguna manera no qüestiona els plantejaments capitalistes, front altres sistemes que es compatibilitzen d’acord a la necessitat. Es respon que en els BT la hora val igual per tothom, i cadascú utilitza les hores que necessita per fer el servei.

 

- Dos aproximacions a l’intercanvi: controlar tots els intercanvis que es realitzen, o aprofitar l’eina en la mesura que ajuda, prioritzant més que realment funcioni que reflectir el volum d’activitat que s’hi fa.

 

- Des de la XIC Castelledefels plantejen el problema amb el canvi de govern pels locals. Surt el debat entre la necessitat de reivindicar l’ús dels espais públics (escoles, IES, centres cívics...) com a espais que són nostres (XIC Castelldefels, 9 Barris), o l’autogestió que ens dóna més autonomia (Xaingra), tant pel que fa als locals com a les taules o altres materials. El BT de Gràcia explica que també hi ha la fòrmula de l’intercanvi per aconseguir espais d’entitats privades.

 

- També surt el tema de si es demana permís a l’Ajuntament o no per realitzar els mercats d’intercanvi. Castelldefels explica que si. Des del 15M de Les Palmes expliquen que per a les seves activitats informen que ocuparan la via pública. La Marina comenta que al principi feien el mercat dins la Festa major i tenien de facto el permís i les taules. Però ara ho fan fora de la Festa per significar-ho i demanen les taules al Tècnic del Districte. Es notifica l’ús de la via pública per aquell dia i l’Ajuntament els porta les taules. Xaingra explica que arrel d’un posicionament dels col.lectius de joves del barri per un conflicte amb el Districte es va deixar fa anys de demanar permís. Es comunica a l’AAVV de la plaça. A vegades això genera problemes, però el mercat ha assolit prou envergadura com per que s’ens tingui en compte. A Sants comenten que si demanen permís, i depèn del tècnic si es facilita o no. El mateix amb les taules. A St Antoni van començar demanant les taules al Dte però després d’alguns problemes van construir taules reciclades. Es proposen alternatives: Sissís (estenedors d’interior, o crear un banc de taules entre les xarxes).

 

- Un altre tema relacionat amb les taules és si es fa reserva, si es fa participar en el muntatge... Xaingra explica el seu procés, de muntar-ho tot nosaltres a progressivament fer participar la gent en el muntatge, trencant el rol d’usuari i afavorint l’autogestió.

 

- Idees: com difondre els mercats per fer a escoles i IES.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. CONCLUSIONS o SÍNTESIS

 2.  

 

Prioritats:

 

- Compartir experiències sobre els mercats

- Compartir experiències sobre les XICs

- Conèixer més l’experiència dels Bancs del Temps

- Autoformació entre nosaltres, també sobre com ensenyar a ensenyar.

- Organització d’Interxarxes: caldria un equip interxarxes per dinamitzar la web i el butlletí. També cal parlar del pagament, ara cada xarxa pagava 10 euros o ecos anuals, però necessitem ampliar les prestacions actuals i això són més diners. Aquest hauria de ser un punt de l’ordre del dia per la següent trobada, mirar quins cost i quines possibilitats de finançament.

 

Des de la Comissió de Decreixement del 15M, que han organitzat aquesta jornada, expliquen que no voldrien que aquesta fos una col·laboració puntual, sinó que els agradaria parlar de com podríem seguir treballant, com podrien ells recolzar les xarxes, com podrien confluir... Una proposta seria poder difondre en les assemblees dels diferents barris les xarxes d’intercanvi, que aquestes esdevinguin eines a cada barri front la crisis, per cobrir necessitats de manera cooperativa i afavorir la cohesió social entre el veïnat. S’els convida a registrar.se a la llista de correu i a venir a les trobades d’Interxarxes.

 

 

 

PROPERA ASSEMBLEA DINTERXARXES: 18 DE FEBRER A LATENEU ROSA DE FOC (C/Robí 5 baixos, Gràcia, Barcelona). Dinamitza lEva de Xaingra... i estaria que sortís un/a voluntari/a per acompanyar-la.

 


Cerca a Google [intercanvia] [Alternar verticalment]

 
intercanvis.net
WWW

Col·labora! [intercanvia] [Alternar verticalment]

Vàries formes:
1. Via Moneda Social
2. Via Transferència a CC
3. Via Paypal
4. Ajudant en la web

Canvia l'Idioma [intercanvia] [Alternar verticalment]