Altres d’aquestes iniciatives inclouen les cooperatives de productors i consumidors de productes locals de la terra, les ecoxarxes que empren sistemes de moneda comunitària, els “hacklabs” o laboratoris d’experimentació amb l’ús de les tecnologies basades en programari i maquinari lliure per tal de promoure l’empoderament i ús de la tecnologia d’aquest tipus per motius de sostenibilitat, filosòfics i polítics. I com no podia ser menys, entre altres, també és recull l’experiència de vàries xarxes d’intercanvi de bens, serveis i coneixements del territori, així com algunes de les webs que s’estan emprant actualment per donar-les suport tecnològic, com intercanvis.net.

Molt recomanable visionar el documental amb amistats o familiars per donar a conèixer i debatre els avantatges i inconvenients que poden haver en cada opció mostrada. I comentar les iniciatives que no van poder ser recollides en el documental (com les d’okupació d’habitatges urbans o rurbans, com Can Masdeu, entre molts altres).

Deixo per una altra publicació breu posterior comentar l’explicació formidable (al meu entendre) del Francesc, de Xaingra, sobre en quins cercles és adequat emprar moneda comunitària, i en quins cercles pot ser contraproduent, en la línia de les reflexions d’altres persones escèptiques amb una implantació exhaustiva de l’ús d’aquestes monedes en les xarxes d’intercanvi de barri, o poble, etc.

[1] Més informació a: http://www.homenatgeacatalunyaII.org