Carregant...
 
[Mostra/Amaga Menús de la dreta]

Image Acta ETI 7 Agost.odt


1 – Cartell OK

 

2 – Documents de presentació. Partint de cada xarxa d'intercanvi, com s'organitza, quins objectius té,... I es pot concretar en cada un dels eixos temàtics de la trobada. --> 30 minuts de presentació de totes les persones i xarxes que hi participen.

 

Hauria d'estar organitzat segons els eixos que es tractaran a la trobada.

 

3 – Convocatòria a les 10 i a les 10.30 es comencen les presentacions. Per tant, a les 11h (si pot ser) ja començarien les diferents dinàmiques.

 

4 – Al matí per xarxes, i cada grup veurà en quin eix està més interessada cada persona i a la tarda es repartiran segons eixos les persones de les diferents xarxes.

 

Xarxes intercanvis Objectes

Xarxes intercanvis Coneixements

BdT i Xarxes intercanvis serveis

Xarxes mixtes

 

5 – La qüestió estaria en compartir punts febles i forts de cada xarxa i poder aprendre i compartir coneixements i experiència per poder millorar cada xarxa d'intercanvi. En principi, partint dels diferents eixos proposats però també diferents qüestions que puguin anar sortint en els diferents grups.

 

6 – Document de bones pràctiques basat en una plantilla prèviament pensada.

 

  1. Origen i objectius

  1. Dinamització comunitària (30 min)

 

  • Estratègies.

  • Periodicitat

   • Comunicació

    • Interna

    • Externa

   - Altres

  1. Eines i recursos (30 min)

 

   • Recursos materials

   • Massa crítica, gent implicada i gent que participa

   • Eines informàtiques

    • Pàgina web

    • Programes de control (gestió...)

- Altres

  1. Organització (del projecte) (30 min)

   - Presa de decisions

   - Repartició de tasques

   - Coordinació

   - Quotes

   - Gestió i administració

   - Altes i baixes

   - Llistats

   - Comptabilitat de la moneda (com i qui?)

   - Altres

    

  1. Quantificació intercanvis (30 min)

   - Ús de monedes socials (tipologies)

   - Com recaptar moneda social (en l'organització)

   - Com es crea la moneda, Crèdits?

   - Alternatives, comptabilitat

   - Abast? (per zones)

   - Conversió i relació amb altres monedes socials i amb l'euro

   - Fuga de la moneda social (per baixes o per fugues en unes altres xarxes...). Conseqüències i solucions

   - Altres

 

De tots els subgrups intentar organitzar-ho en:

Definició

Pros

Contres

solucions/propostes

 

 

 

 

 

 1. Es proposa canviar el Plenari que s'havia proposat anterior en una estona de treball diferent.

  Fins ara hi havia en aquesta franja de 18 a 19h

  1. - Es llegiran les conclusions de cada grup de treball , tant del matí com de la tarda. No tant llegir l'acta sencera sinó només les conclusions breus de cada grup de treball.

Però es proposa que seria més interessant fer un document o parlar de:

-Lliçons apreses (problemes i millores)

-Poder disposar de un document per a futures jornades d'aquest estil

-Reflexió de la trobada. Cal treballar més? Tornar a fer una trobada? quan? Com? Ha estat útil l'organització? Com recollim valoració?? (fer paper/enquesta valoració?)


 

ENQUESTA/VALORACIÓ

- Valoració de la jornada (en obert)

- Com t'ha arribat?

  • - Quin objectiu li veus a les properes edicions d'aquesta trobada

   - Proposta de data per a futures jornades

(intentar que tingui un format molt fàcil de comptabilitzar)

 

 

 

Logística:

  1. Divulgació de la jornada: tothom farà el màxim que pugui... el boca a boca

  2. Material: portar portàtil

  3. Acollida: recepció.

   1. Llistat nom i mail?

   2. Classificació color pels 4 grups anterior (Xarxes intercanvis Objectes, Xarxes intercanvis Coneixements, BdT i Xarxes intercanvis serveis i Xarxes mixtes

  4. Comencem la jornada a la sala 123.

   1. Explicació ...

  5. Moderador de la jornada, cal assignar un temps màxim per a cada subdebat en cada grup de matí

 


Noms alias d'aquesta pàgina:
120807 Acta Reunio ETI 2012


Cerca a Google [intercanvia] [Alternar verticalment]

 
intercanvis.net
WWW

Col·labora! [intercanvia] [Alternar verticalment]

Vàries formes:
1. Via Moneda Social
2. Via Transferència a CC
3. Via Paypal
4. Ajudant en la web

Canvia l'Idioma [intercanvia] [Alternar verticalment]