...

  • cada fitxa d'usuari es pot referenciar a la base de dades de xarxes d'intercanvi dels Països Catalans. Es pot fer una llista automàtica (pendent de fer) a la pàgina concreta de cada node/xarxa a intercanvis.net per que mostri les persones que han posat aquella xarxa / localitat com la més propera, etc.
  • afegida la pàgina http://intercanvis.net/jo per mostrar fàcilment les ofertes i demandes d'un mateix. Per facilitar imprimir-les en pdf en qualsevol moment i enviar a amics per correu-e, etc.
  • afegida un primer prototip de pàgina per facilitar l'intercanvi de llibres (per a escoles, gent que aprèn idiomes, entre altres...): http://intercanvis.net/llibres
  • afegida la llista de les "darreres 100 publicades" (sense categoritzar) a les pàgines Ofertes i Demanades?. Anteriorment només es mostraven les darreres 10 per categories temàtiques, i hi havia moltes no categoritzades recents que no es veien en aquella pàgina, i semblava que les úniques ofertes i demandes afegides a intercanvis.net eren de fa anys.
  • afegit el camp "Localització en mapa (opcional)" (emprant "Mapes de Google")
  • afegida la categoria temàtica "compartir vehicle".