Proposta d'ordre del dia:

1) Parlar de temes d'economia d'InterXarxes.

2) Reflexionar sobre una proposta de disseny organitzatiu del grup motor d'Interxarxes que possibiliti repartir d'una manera més equitativa el treball que considerem ha d'oferir aquest espai amb la seva web http://intercanvis.net Què hem de fer perquè sigui més sostenible aquest espai i les seves eines que posa al servei de les xarxes d'intercanvis?

3) Tenim pendent el tema que hem parlat de vegades de fer algun cartell comú de difusió general sobre què són i que no són les xarxes d'intercanvi ... per a penjar als mercats d'intercanvi i que la gent que "passava per allà" i és tímida com per a preguntar però té dubtes sobre de què va tot plegat, etc., ho pugui llegir fàcilment... i veure on hi ha més informació, el llistat de xarxes per trobar on li queda la més propera, on hi ha el calendari amb les dates dels propers esdeveniments, etc.

4) La celebració de l'Aniversari de Xaingra Juny 2013

5) Informacions diverses:

proposta de fer que Intercanvis.net es pugui veure des de la xarxa wifi lliure guifi.net
informar sobre projecte europeu de fer software de moneda social lliure on vam participar recolzant la sol·licitud.
provar sistema de trobades virtuals per fer alguna vegada amb BigBlueButton: http://bbb.intercanvis.net
proposta de calendari de reserves per a que les xarxes d'intercanvi locals puguin emprar el servidor de videoconferència lliure "BigBlueButton" que hem muntat a intercanvis.net


Altres temes d'interès:


Més informació:
http://intercanvis.net/InterXarxes