La gent que ve a les reunions de coordinació entre xarxes d'intercanvi ("InterXarxes") revisarà i validarà les notícies que compleixin aquests criteris bàsics (o el que s'acordi en properes discussions a InterXarxes, quan s'escaigui), per evitar que aquesta secció s'ompli de publicacions que corresponen a altres llocs, etc. D'aquesta manera s'espera facilitar un funcionament descentralitzat i autogestionat, en la mesura del possible, de les publicacions a la web i als butlletins periòdics.

Si ja teniu clar la publicació que voleu enviar, ho podeu fer enviar a través de:
http://intercanvis.net/tiki-edit_submission.php

I si voleu proposar quelcom, per ser madurat o co-escrit per altra gent, podeu fer esborranys i compartir les vostres idees a:
http://intercanvis.net/propers+butlletins

Per últim, recordeu que tothom qui vulgui pot venir a les reunions de coordinació d'InterXarxes, que som els que revisem la llista de publicacions enviades a la web, entre altres coses ( http://intercanvis.net/InterXarxes )